AK+ heeft het tot haar missie gemaakt om Onderwijs-
en Opvangorganisaties te ondersteunen in haar bedrijfsvoering. Het kan gaan om Financiële Dienstverlening, HRM en Salarisadministratie, Financiële consultancy en Interim diensten, Huisvesting en Gebouwbeheer of Coaching.


Of het ondersteuning bij insourcing van bepaalde activiteiten betreft of juist het overnemen van taken. Tijdelijk of langdurig. Het kan ook gaan om een doorlichting of een second opinion.

Maatwerk is daarbij steeds het uitgangspunt, afhankelijk van uw specifieke situatie. Steeds vanuit het doel om de kwaliteit van de ondersteunende processen binnen uw organisatie op een
hoger niveau te brengen.

     Er zijn op dit moment geen
     vacatures.Stuur u open
     sollicitatie naar

    silke@akplus.nl