Download inlichtingenstaat,

 

Opgaaf loonheffingen: Formulier Opgaaf Gegevens voor de Loonheffingen

Werknemergegevens: Formulier Werknemergegevens v1.0