Consultancydiensten

Consultancydiensten onderwijs

  • Risicoinventarisatie en bepaling minimaal buffervermogen.

  • Vraagstukken m.b.t. de in- en outsourcing.

  • Advisering rondom doordecentralisatie onderwijshuisvesting.

  • Begeleiding van persoonlijke ontwikkelingstrajecten.

  • Analyse efficiency bedrijfsvoering.

  • Optimalisatie BTW positie VO scholen.

Samen een kop koffie drinken?

Wees
welkom

contact