Consultancy

voor onderwijs

Consultancy diensten
onderwijs

Risicoinventarisatie en bepaling minimaal buffervermogen

Vraagstukken m.b.t. de in- en outsourcing.

Advisering rondom doordecentralisatie onderwijshuisvesting.

Begeleiding van persoonlijke ontwikkelingstrajecten.

Analyse efficiency bedrijfsvoering.

Optimalisatie BTW positie VO scholen.

Wat schoolbesturen

over ons zeggen

Lange termijn relaties vormen de basis

Meer weten over onze

waarden en visie?

kernwaarden

Wees welkom!