Wij zijn AK+

Krachtig in onderwijsondersteuning

Een regionaal kantoor met jarenlange ervaring in funderend onderwijs en samenwerkingsverbanden. Bijzonder is dat zij haar dienstverlening waar mogelijk ter plekke bij u uitvoert. Dit levert een optimalisering van de informatie-uitwisseling op. Wij merken dat het voor onze klanten een verademing betekent ten opzichte van de ‘oude’ situatie waarbij het administratiekantoor op afstand opereerde.

Samen een kop koffie drinken?

Wees
welkom

contact

Kernwaarden van AK+

We willen goed werk leveren

We willen goed werk leveren, netjes en degelijk. Binnen de wet- en regelgeving en conform de afspraken die met de klant zijn gemaakt. Daarbij zijn wij op een gezonde manier dienstbaar.

Onze medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal

Goede resultaten zijn nodig om een gezonde en krachtige organisatie te zijn. Goede resultaten kunnen alleen worden gehaald met betrokken en gemotiveerde medewerkers. Het welbevinden van onze medewerkers doet er toe. Persoonlijke en professionele groei is belangrijk.

We nemen weloverwogen beslissingen

Onze horizon ligt verder dan de waan van de dag. We gaan niet voor kortetermijnwinst en nemen geen onnodige risico’s. We concurreren niet met onze klanten en staan voor een doordachte bedrijfsvoering.

Lange termijn relaties vormen de basis

Klanten, medewerkers of leveranciers: we gaan steeds voor lange termijn relaties waarbij wederzijds vertrouwen en respect de basis is om verder te bouwen. AK+ kenmerkt zich door een bepaalde edelmoedigheid. Klanten accepteren dat AK+ een reële beloning ontvangt en waarderen de dienstverlening.

Wat schoolbesturen

over ons zeggen