Financiële
dienstverlening & control

voor onderwijs
Financiële dienstverlening
& control onderwijs

Het geheel of gedeeltelijk uitvoeren of ondersteunen van de financiële administratie.

Het ondersteunen in de planning en control cyclus d.m.v. het samenstellen van meerjarenbegrotingen, managementrapportages, het bewaken van de personele baten en lasten, benchmarking.

Het samenstellen van de jaarrekening en het bestuursverslag.

Interim diensten w.o. controlling en administratieve ondersteuning.

Fungeren als back-up bij uitval van medewerkers.

Wat schoolbesturen

over ons zeggen

Lange termijn relaties vormen de basis

Meer weten over onze

waarden en visie?

kernwaarden

Wees welkom!