Partners


Partners

  • AK+ werkt vanuit een AFAS omgeving.
  • De software van visma ProActive zorgt ervoor dat de facturenstroom en de bank- en kasmutaties zo efficiënt mogelijk worden verwerkt.
  • Samen met Clooser trachten we de vraagstukken rondom de vervanging op scholen optimaal te regelen. Inclusief de bewaking van de Wet Werk en Zekerheid en een eenvoudige administratieve verwerking.
  • Risico-inventarisatie trajecten worden uitgevoerd in samenwerking met Educontrol.
  • De software van Datapass (Capisci) levert de beste basis voor een betrouwbare meerjarenbegroting, planning en control-cyclus
  • Daarnaast ontwikkelen wij samen met Educontrol en Datapass een applicatie om de informatievoorziening te optimaliseren. (Leerresultaten, kwaliteit, HRM en Financiën)
  • Ons zusterbedrijf AK Special Forces detacheert personeel in de onderwijsbranche