Partners


Partners

  • AK+ werkt vanuit een AFAS omgeving.
  • Voor een optimale inrichting die aansluit bij uw proces- en autorisatieschema’s werken we graag samen met Forque.
  • De software van ProActive zorgt ervoor dat de facturenstroom en de bank- en kasmutaties zo efficiënt mogelijk worden verwerkt.
  • Samen met Clooser trachten we de vraagstukken rondom de vervanging op scholen optimaal te regelen. Inclusief de bewaking van de Wet Werk en Zekerheid en een eenvoudige administratieve verwerking.
  • Voor de optimalisatie van de btw posities van onderwijsinstellingen in het VO wordt samengewerkt met Edutax BV.
  • Risico-inventarisatie trajecten worden uitgevoerd in samenwerking met Educontrol.
  • De software van Datapas levert de beste basis voor een betrouwbare meerjarenbegroting, planning en controlcyclus.
  • Ons zusterbedrijf AK Special Forces detacheert personeel in de onderwijsbranche
DSC_0741