Onbelaste reiskostenvergoeding naar 21 cent

Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de onbelaste reiskostenvergoeding 21 eurocent, dit ten opzichte van 19 cent daarvoor. Let wel, de vergoeding voor de zakelijke reiskosten is in de CAO geregeld en blijft 28 cent. Er komen vanuit enkele besturen al verzoeken binnen om ook deze vergoeding met 2 cent te verhogen.  Wanneer u als bestuur…

Deel van Prestatieboxmiddelen voortgezet, deel nog onzeker

Zoals bekend bestaan de Prestatieboxmiddelen uit verschillende componenten. Een groot deel is bestemd voor collectieve en individuele werkdrukvermindering. Een ander deel, ter grootte van € 99 per leerling, is bestemd voor strategisch personeelsbeleid. Onlangs heeft OCW bekend gemaakt dat voor 2023 de helft van dit bedrag beschikbaar komt. Over de andere helft zal in het…