Volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting

Volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting

De PO-Raad vindt dat de geldstromen voor personeel, bedrijfsvoering en huisvesting van het onderwijs gebun- deld moeten zijn op leerlingniveau.
Dit betekent dat schoolbesturen het bedrag waar mogelijk rechtstreeks ont- vangen, en zelf zorgen voor een goede leeromgeving en goed onderwijs voor alle leerlingen in goede afstemming met de ouders .