Premies Vf en Pf voor 2023 bekend

Onlangs zijn de premies voor 2023 voor het Vervangingsfonds en het Participatiefonds vastgesteld. De eerstgenoemde gaat komend jaar van 6,0% naar 4,5%.  Omdat het lastiger is vervangers te vinden wordt er minder gedeclareerd en daalt het premiepercentage. De premie voor het Participatiefonds bedraagt voor 2023 2,4%. Dit is weliswaar niet kostendekkend, een deel wordt vanuit het vermogen van het…

Vrije ruimte WKR in 2023 naar 3%

Via een nota van wijziging op het Belastingplan 2023 zal de vrije WKR-ruimte in 2023 tijdelijk verder stijgen naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. 

Voor dit jaar is dat nog 1,7%. Boven de € 400.000 blijft de vrije ruimte op 1,18%.