PO: Opnieuw wijziging Participatiefonds

Eerder hebben wij u bericht over de aanstaande wijzigingen van het Participatiefonds (Pf). Vanaf 1 augustus a.s. wordt in de basis nog maar 50% van de WW-lasten door het Pf gedragen. En wordt het schoolbestuur eigenrisicodrager voor de andere 50%. De lasten hiervan kunnen snel oplopen. Op grond van de bovenwettelijke cao-rechten kan de WW-periode oplopen tot…

Opnieuw groot onderhoud PO en VO

PO en VO raad verwachten dat ook voor 2023 het onderhoud nog op dezelfde wijze als in eerdere jaren kan worden verwerkt. Zij hebben hierover samen een brief verzonden aan de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ). Door het uitblijven van volledige duidelijkheid over hoe groot onderhoud in de jaarrekening moet worden verwerkt resteert er voor…

Risico-inventarisatie en bepalen buffervermogen

In de afgelopen jaren heeft AK+ samen met Educontrol een groot aantal risico-inventarisaties uitgevoerd. Het doel hiervan is om voor mogelijke onvoorziene en onbeheersbare risico-gebeurtenissen  de mogelijke oorzaken vast te stellen. En vervolgens te bezien in hoeverre uw bestuur preventieve beheersmaatregelen heeft getroffen om deze te voorkomen dan wel de gevolgen ervan te beperken. Ook…