PO – Aanpassing functiebenamingen

Met ingang van juni 2022 zijn de nieuwe salarisafspraken met terugwerkende kracht doorgevoerd. Veel werkgevers hebben de functiebenamingen laten aansluiten op de salarisschalen.  In het onderhandelaarsakkoord wordt gesproken over nieuwe functie leraar LB, leraar LC en leraar LD. Dat betekent voor een aantal besturen dat de functiebenamingen niet meer aansluiten.Inmiddels zijn er bij AK+ al…

Centrale mailbox voor AFAS applicatievragen/aanpassingen

Vragen rondom uw AFAS-omgeving en verzoeken om daarin aanpassingen te verrichten komen op dit moment via verschillende kanalen bij AK+ binnen. Afhankelijk van de complexiteit ervan wordt dit door een van de applicatiebeheerders opgepakt. Door deze taken zo efficiënt mogelijk te verdelen komen we tot een snellere afwikkeling. Om die reden heeft AK+ hiervoor sinds…

Afspraken ouderschapsverlof in cao

In de nieuwe cao’s van het PO en VO zijn nadere afspraken gemaakt over het ouderschapsverlof. Dit was nodig nu er vanaf 2 augustus a.s. de Wet betaald ouderschapsverlof in werking treedt.  In de huidige regeling heeft een ouder recht op 1040 uur (PO) dan wel 830 uur (VO) verlof waarvan 415 betaald tegen 55% en het…