Wijziging reiskostenvergoeding woon-werk

Onderdeel van de nieuwe CAO PO is dat de reiskostenvergoeding per 1 januari 2024 wordt aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn:  Verhoging van € 0,12 naar € 0,17 per kilometer. Huidige reiskostentabel vervalt / vergoeding naar werkelijke reisdagen. Onderscheid tussen ondersteunend en onderwijzend personeel vervalt. Korting bij ziekte vanaf de eerste dag (in plaats van na…

DPIA bij AFAS

SIVON heeft onlangs bij AFAS een DPIA uitgevoerd. Daaruit blijkt dat op het gebied van informatiebeveiliging een solide basis ligt en dat wordt voldaan aan de redelijkerwijs daaraan te stellen eisen. Er zijn wel enkele risico’s gedetecteerd. De belangrijkste voor de dagelijkse praktijk heeft te maken met het ontbreken van een meldingsmechanisme dat aangeeft wanneer…

Opschuiven ingangsdatum CO2 registratie

De inwerkingtreding van de CO2-registratieverplichting voor werkgevers met 100 werknemers of meer wordt opgeschort van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. Werkgevers zijn vanaf dan verplicht gegevens aan te leveren over het woon-werk en zakelijk verkeer van werknemers, met als concreet doel een reductie van 1,5 megaton CO2 in 2030.  De uitgestelde inwerkingtreding van…

Generieke korting samenwerkingsverbanden

Onlangs is de tweede kamer door de minister geïnformeerd over de eerder aangekondigde generieke korting waarmee alle samenwerkingsverbanden nu worden geconfronteerd. Dit omdat de reserves als bovenmatig worden beschouwd. In totaal gaat het om 31,5 miljoen euro. Deze middelen blijven wel binnen de sector en worden vervolgens weer als volgt verdeeld:  Schoolbesturen met een reservepositie…