Monique Rutjes

Monique Rutjes heeft jarenlange ervaring in de personeels- en salarisadministratie van het onderwijs. Werkt zelfstandig en met verantwoordelijkheidsgevoel. Een verrijking voor ons team en uw organisatie.
T 06 12 78 32 25