Aanpassing tarieven AK+ vanaf januari 2023 

Aanpassing tarieven AK+ vanaf januari 2023  De tarieven van AK+ zullen stijgen. Wij volgen de ontwikkelingen van de CAO PO. Daarin is nu sprake van een loonstijging van 4,75%. Samen met het eenmalig dichten van de loonkloof gaat het in totaal om circa 10%. De indexering van onze tarieven is daaraan gekoppeld. Binnenkort start u…

Details

Berekeningsprogramma ouderschapsverlof

Berekeningsprogramma ouderschapsverlof Naar aanleiding van de nieuwe wettelijke regeling Betaald Ouderschapsverlof en de aanpassingen in de CAO heeft AK+ een nieuw Excel berekeningsprogramma gebouwd waarmee een aanvraag kan worden uitgewerkt. Dit format is op aanvraag voor uw bestuur beschikbaar. Neem hiervoor contact op met uw vaste contactpersoon.

Details

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus a.s. treedt de Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking. Naast bepalingen rondom scholingsplicht en studiekostenbeding en nevenwerkzaamheden  wordt u daarmee verplicht de belangrijkste aspecten van de arbeidsrelatie in de arbeidsovereenkomst vast te leggen. Denk hierbij aan algemene informatie over: De te volgen procedure bij beëindiging en opzegging De proeftijd…

Details