Haal meer uit je AFAS-omgeving

Nu de tijd van de accountantscontrole weer aanvangt wordt vanuit AFAS-gebruikers regelmatig gevraagd naar overzichten en analyses. En ook buiten deze periode is er veel behoefte de mogelijkheden binnen AFAS beter te benutten. Denk hierbij aan: · Het maken van analyses · In- en uitstroom van medewerkers · Beheer van Insite · Het eenvoudig toekennen…

Details

Financiële schade door vertraging bij UWV

Het UWV loopt achter bij de behandeling van WIA-aanvragen. Daardoor blijft de arbeidsongeschikte medewerker langer in dienst en blijft u langer werkgevers- en pensioenpremies afdragen.  Ook loopt de transitievergoeding hoger op terwijl het UWV maximaal tot 104 weken na aanvang ziekte vergoedt. U kunt deze vertraging melden bij het UWV. Hiervoor is een knop “Melden te…

Details

Ruimte voor dienstverlening Personeel en salaris

AK+ bestaat op dit moment 10 jaar. In die tijd heeft ze bewezen een betrouwbare dienstverlener te zijn op het vlak van personeel- en salarisadministratie.  De uitvoering vindt plaats door deskundige, zorgvuldige en betrouwbare medewerkers. Mocht u met de gedachte spelen om deze dienstverlening uit te besteden dan wel van dienstverlener te switchen neem dan…

Details

Ruimte voor AFAS inrichtingen

In de afgelopen jaren heeft AK+ veel kennis en ervaring opgedaan met het inrichten van volledig nieuwe AFAS-omgevingen dan wel het optimaliseren van bestaande InSite-omgevingen.  Inmiddels hebben we een team van 5 applicatiebeheerders die de modules Algemeen, CRM, HRM, Financieel, Projecten, Ordermanagement en Abonnementen kunnen vormgeven. Zij doen dit vanuit inhoudelijke expertise, omdat ze werkervaring…

Details

Reiskostenvergoeding woon-werk PO

Met ingang van 1 januari 2024 is de reiskostenvergoeding voor het Primair Onderwijs gewijzigd.  De vergoeding bedraagt nu 0,17 euro per kilometer en wordt berekend over 11 maanden. In augustus wordt geen vergoeding uitbetaald. Een en ander is in de nieuwste versie van AFAS aangepast. Verdere actie is niet nodig.  PS. De verhoging naar 17 cent…

Details

Gegevenslevering Personeel Niet In Loondienst (PNIL)

Het aanleveren van de gegevens van Personeel niet in loondienst (met name ingehuurd personeel) hoeft pas voor 1 juli a.s.  Wat precies moet worden aangeleverd is nu nog niet duidelijk. Bekend is al wel dat er geen persoonsgegevens meer worden uitgevraagd (bsn, geboortedatum en geslacht).

Details

Aanleveren gegevens uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) voor 31 januari a.s.

Wanneer u in 2023 bedragen hebt uitbetaald aan derden dient hiervan voor 31 januari a.s. opgaaf te worden gedaan bij de Belastingdienst. Het gaat om vergoedingen voor werkzaamheden of diensten aan personen die ofwel niet in dienstbetrekking zijn dan wel geen factuur of een factuur zonder btw hebben uitgereikt.  Voor onderwijsinstellingen gaat het dan vaak…

Details

  AK+ bestaat 10 jaar

Het is bijna onopgemerkt gepasseerd maar op 1 januari 2024 is het exact 10 jaar geleden dat AK+ van start is gegaan.  In die periode is er een mooie organisatie gegroeid met trouwe en loyale medewerkers én klanten, een organisatie waar toekomst in zit. Eind 2023 is de ISO 9001 certificering afgerond, in 2024 gaan…

Details

Werkgebonden personenmobiliteit

Werkgevers met meer dan 100 medewerkers zijn vanaf 1 juli 2024 verplicht om inzicht te geven in de CO2 uitstoot als gevolg van werk gerelateerde mobiliteit. Het gaat dan om woon-werk verkeer, dienstreizen en leaseauto’s. Aanlevering dient plaats te vinden per KVK-nummer.  Voor woon-werk verkeer zal, om de administratieve last zoveel mogelijk te beperken, worden…

Details

Regeling Normering Topinkomens OCW-sectoren 2024

In de loop van november heeft OCW de WNT maximumbedragen voor 2024 gepubliceerd. Hierin is een indexering van 4,2% verwerkt. De maximumbedragen zijn gebaseerd op het aantal complexiteitspunten die op hun beurt afhankelijk zijn van de totale baten, het aantal leerlingen en het aantal schoolsoorten binnen uw schoolorganisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen…

Details

Vrijwilligersregeling 2024

De onbelaste vergoeding voor de inzet van vrijwilligers stijgt van € 1.900 per jaar in 2023 naar € 2.100 per jaar in 2024. Het maximum per maand bedraagt vanaf januari  € 210. De maximale uurvergoeding gaat voor vrijwilligers van 21 jaar en ouder omhoog naar € 5,50 in 2024. Voor vrijwilligers jonger dan 21 jaar…

Details

Reiskostenregeling woon-werk PO toch anders

Op de valreep is de wijziging van de reiskostenregeling woon-werk voor het PO toch in belangrijke mate teruggetrokken. En is declaratie op basis van de werkelijke kilometers per maand niet nodig. AK+ was al in overleg om tot een ‘medewerker- en leidinggevende-vriendelijke’ oplossing te komen maar dat is nu gelukkig niet nodig. Het belangrijkste verschil…

Details

Even voorstellen

Sinds 1 november 2023 is Paul Sieswerda in dienst gekomen in de functie van salarisadministrateur. Paul had al kennis en ervaring met PO- en VO-onderwijs. AFAS is echter nieuw voor hem maar hij krijgt het snel onder de knie. Hij is als Register Salarisadministrateur lid van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting. Via mail…

Details

ISO 9001 certificering voor AK+

In november heeft de externe ISO 9001 audit plaatsgevonden. Deze ziet met name op de kwaliteit en de werking van de verschillende processen. Er was alom lof voor de wijze waarop deze zijn ingericht. Daarmee is AK+ nu 9001-gecertificeerd. Jaarlijks vindt weer een vervolgaudit plaats.

Details

Drukte bij afdeling applicatiebeheer

Naast enkele forse inrichtingstrajecten en regulier functioneel beheer komen er op dit moment veel kleinere inrichtingsvragen binnen. Wij vragen uw begrip als vragen niet direct in behandeling kunnen worden genomen.

Details

Wijziging reiskostenvergoeding woon-werk

Onderdeel van de nieuwe CAO PO is dat de reiskostenvergoeding per 1 januari 2024 wordt aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn:  Verhoging van € 0,12 naar € 0,17 per kilometer. Huidige reiskostentabel vervalt / vergoeding naar werkelijke reisdagen. Onderscheid tussen ondersteunend en onderwijzend personeel vervalt. Korting bij ziekte vanaf de eerste dag (in plaats van na…

Details