Nieuwe cao voor kinderopvang

Vanaf 1 juli 2024 is sprake van een nieuwe cao voor  de kinderopvang. Deze heeft een looptijd tot en met  31 december 2024.    Ondanks de korte looptijd van de CAO bevat deze toch een aantal mooie afspraken: Verhoging van de eindejaarsuitkering van 3% naar 4%. Verhoging van de salarissen per 1 november 2024 met 1,5%.…

Details

Bekostiging VO 2024 bijgesteld

Voor 2024 is de bekostiging onlangs via de Staatscourant gepubliceerd. Globaal gaat het om een stijging van 5,68% ten opzichte van de bekostiging van 2024. Daarmee lijkt de cao-verhoging van 2024-2025 structureel gedekt te zijn. Op de website van de VO-raad is meer informatie te vinden. De publicatie van de bekostiging voor het PO wordt…

Details

Uitbreiding AFAS experts binnen AK+

Na Tessa Verdoorn zijn nu ook Willy Kooijmans en Anita Derks met succes gekwalificeerd als AFAS Expert.  Van harte gefeliciteerd hiermee. In het najaar zal dit aantal nog verder uitbreiden. Het bevestigt, wat onze klanten al weten, dat er binnen AK+ veel kennis bestaat rondom het inrichten en optimaliseren van AFAS omgevingen, digitale workflows, koppelingen…

Details

Controle Belastingdienst

Enkele van onze klanten hebben bezoek gehad of krijgen in de loop van dit jaar nog bezoek van de Belastingdienst. Met het bezoek wil de Belastingdienst meer zicht krijgen op de fiscale en administratieve inrichting van de loonheffing en omzetbelasting. Daarnaast willen ze kijken hoe er wordt omgegaan met fiscale risico’s en de wijze waarmee deze…

Details

Inloggen op AFAS Online wijzigt

Bij het inloggen op AFAS Online bevestig je je aanmelding door op je telefoon het groene vinkje aan te klikken.  Dit wijzigt nu (waarschijnlijk deze week al). Tijdens het inloggen verschijnt er straks een nummer op de AFAS Online Portal. Dit nummer vul je in AFAS Pocket in om je inlog te bevestigen.

Details

BTW bij detachering aan samenwerkingsverbanden

Er was nog steeds onduidelijkheid in hoeverre detacheringen vanuit een schoolbestuur aan samenwerkingsverbanden nu wel of niet is vrijgesteld van btw.  In de afgelopen periode is uit overleg met het Ministerie van Financiën gebleken dat de functies van directeur, orthopedagoog/psycholoog en ambulante begeleider vrijgesteld zijn. Het wachten is nog op een definitieve bevestiging vanuit het…

Details

Loon- en prijsontwikkeling voorjaarsnota

Onlangs is de voorjaarsnota gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er in 2024 ten behoeve van de loon- en prijsontwikkeling ruim 1,5 miljard euro extra naar het PO en VO zullen gaan.  Gemiddeld dus ongeveer 5,5% van de eerder begrote bedragen. Uit deze middelen kan in ieder geval de salarisverhoging van 2023 (10%) structureel worden bekostigd.

Details

AFAS-Expert

Onlangs is Tessa Verdoorn erin geslaagd voor drie onderdelen een AFAS certificaat te behalen.  Daarmee is zij nu ingeschreven als AFAS Expert. Het is niet vrijblijvend, de certificering wordt jaarlijks opnieuw getoetst. Andere medewerkers van AK+ volgen de komende tijd. Het onderschrijft wat veel van onze klanten de afgelopen jaren hebben ervaren. AK+ is een…

Details

Buffervermogen bij samenwerkingsverbanden

AK+ heeft in de afgelopen periode voor een groot aantal samenwerkingsverbanden PO en VO een  risico-inventarisatie uitgevoerd. Onderdeel daarvan is het bepalen van het minimaal noodzakelijke  buffervermogen. Het is gebleken dat samenwerkingsverbanden hierin flink van elkaar verschillen.  Onder andere afhankelijk van:   · of er wel of niet sprake is van een OPDC; · de…

Details

Haal meer uit je AFAS-omgeving

Nu de tijd van de accountantscontrole weer aanvangt wordt vanuit AFAS-gebruikers regelmatig gevraagd naar overzichten en analyses. En ook buiten deze periode is er veel behoefte de mogelijkheden binnen AFAS beter te benutten. Denk hierbij aan: · Het maken van analyses · In- en uitstroom van medewerkers · Beheer van Insite · Het eenvoudig toekennen…

Details

Financiële schade door vertraging bij UWV

Het UWV loopt achter bij de behandeling van WIA-aanvragen. Daardoor blijft de arbeidsongeschikte medewerker langer in dienst en blijft u langer werkgevers- en pensioenpremies afdragen.  Ook loopt de transitievergoeding hoger op terwijl het UWV maximaal tot 104 weken na aanvang ziekte vergoedt. U kunt deze vertraging melden bij het UWV. Hiervoor is een knop “Melden te…

Details

Ruimte voor dienstverlening Personeel en salaris

AK+ bestaat op dit moment 10 jaar. In die tijd heeft ze bewezen een betrouwbare dienstverlener te zijn op het vlak van personeel- en salarisadministratie.  De uitvoering vindt plaats door deskundige, zorgvuldige en betrouwbare medewerkers. Mocht u met de gedachte spelen om deze dienstverlening uit te besteden dan wel van dienstverlener te switchen neem dan…

Details

Ruimte voor AFAS inrichtingen

In de afgelopen jaren heeft AK+ veel kennis en ervaring opgedaan met het inrichten van volledig nieuwe AFAS-omgevingen dan wel het optimaliseren van bestaande InSite-omgevingen.  Inmiddels hebben we een team van 5 applicatiebeheerders die de modules Algemeen, CRM, HRM, Financieel, Projecten, Ordermanagement en Abonnementen kunnen vormgeven. Zij doen dit vanuit inhoudelijke expertise, omdat ze werkervaring…

Details

Reiskostenvergoeding woon-werk PO

Met ingang van 1 januari 2024 is de reiskostenvergoeding voor het Primair Onderwijs gewijzigd.  De vergoeding bedraagt nu 0,17 euro per kilometer en wordt berekend over 11 maanden. In augustus wordt geen vergoeding uitbetaald. Een en ander is in de nieuwste versie van AFAS aangepast. Verdere actie is niet nodig.  PS. De verhoging naar 17 cent…

Details

Gegevenslevering Personeel Niet In Loondienst (PNIL)

Het aanleveren van de gegevens van Personeel niet in loondienst (met name ingehuurd personeel) hoeft pas voor 1 juli a.s.  Wat precies moet worden aangeleverd is nu nog niet duidelijk. Bekend is al wel dat er geen persoonsgegevens meer worden uitgevraagd (bsn, geboortedatum en geslacht).

Details

Aanleveren gegevens uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) voor 31 januari a.s.

Wanneer u in 2023 bedragen hebt uitbetaald aan derden dient hiervan voor 31 januari a.s. opgaaf te worden gedaan bij de Belastingdienst. Het gaat om vergoedingen voor werkzaamheden of diensten aan personen die ofwel niet in dienstbetrekking zijn dan wel geen factuur of een factuur zonder btw hebben uitgereikt.  Voor onderwijsinstellingen gaat het dan vaak…

Details