Nieuwe cao voor kinderopvang

Vanaf 1 juli 2024 is sprake van een nieuwe cao voor  de kinderopvang. Deze heeft een looptijd tot en met  31 december 2024.    Ondanks de korte looptijd van de CAO bevat deze toch een aantal mooie afspraken: Verhoging van de eindejaarsuitkering van 3% naar 4%. Verhoging van de salarissen per 1 november 2024 met 1,5%.…

Read Article

Bekostiging VO 2024 bijgesteld

Voor 2024 is de bekostiging onlangs via de Staatscourant gepubliceerd. Globaal gaat het om een stijging van 5,68% ten opzichte van de bekostiging van 2024. Daarmee lijkt de cao-verhoging van 2024-2025 structureel gedekt te zijn. Op de website van de VO-raad is meer informatie te vinden. De publicatie van de bekostiging voor het PO wordt…

Read Article

Uitbreiding AFAS experts binnen AK+

Na Tessa Verdoorn zijn nu ook Willy Kooijmans en Anita Derks met succes gekwalificeerd als AFAS Expert.  Van harte gefeliciteerd hiermee. In het najaar zal dit aantal nog verder uitbreiden. Het bevestigt, wat onze klanten al weten, dat er binnen AK+ veel kennis bestaat rondom het inrichten en optimaliseren van AFAS omgevingen, digitale workflows, koppelingen…

Read Article

Controle Belastingdienst

Enkele van onze klanten hebben bezoek gehad of krijgen in de loop van dit jaar nog bezoek van de Belastingdienst. Met het bezoek wil de Belastingdienst meer zicht krijgen op de fiscale en administratieve inrichting van de loonheffing en omzetbelasting. Daarnaast willen ze kijken hoe er wordt omgegaan met fiscale risico’s en de wijze waarmee deze…

Read Article